schedule

now loading...

Nov. 2013

22 Mori no Terasu-Tokyo Open Garden,Sengawa

> more


Oct. 2013

19 Senzoku Gakuen College of Music

20 Kendori classics, Shibuya, Tokyo

> more


Sep. 2013

18 Mori no Terasu-Tokyo Open Garden,Sengawa

> more


Aug. 2013

18 Koendori classics, Shibuya

*Premier of "Himawari" and "Chiisana Densha" (lyric by Mari Kashiwagi) 

23 Mori no Terasu-Tokyo Open Garden,Sengawa

30 Pit inn, Shinjuku 

> more


July 2013

11 Shibuya Koendori classics

*premier of Momo's arrangements of "Umi(sea)""Karatachi no hana" and "Dobutsu-en(Zoo)"

24 Mori no Terasu-Tokyo Open Garden,Sengawa

 

> more


page: back 1234567891011 

mailing listPlease register Momo's mailing list!